Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
im. Henryka Melcera